MuzikParadise.org Refinansiering Hvem kan søke om forbrukslån?

Hvem kan søke om forbrukslån?

Forbrukslån faller under kategoriene usikre lån og er et lån hvor det ikke stilles krav til sikkerhet for å kunne innvilge lånet. Du må med andre ord ikke stille med sikkerhet i bolig eller egenkapital for å få lånet innvilget. Lånet har heller ingen krav knyttet til bruk, slik at du selv disponerer det lånte beløpet etter eget ønske. Siden bankene ikke stiller noen krav til søkere når det gjelder sikkerhet og bruk er det et fleksibelt lån som omtrent alle kan søke på.

Aldersgrense for forbrukslån

For å kunne søke om og få innvilget gjeld i Norge må du være minst 18 år gammel. Flere banker har derimot en høyere aldersgrense på lån, spesielt lån uten sikkerhet. Hvilken aldersgrense de opererer med varierer fra bank til bank. Din alder vil også påvirke hvor mye lån bankene er villige til å innvilge, og til hvilken rente.

 • Absolutt laveste aldersgrense er 18 år
 • Majoriteten av bankene har enten 21 eller 25 års aldersgrense
 • Gjøres noen unntak knyttet til spesielle lånetilbud

Tilknytning til Norge

For å kunne få innvilget lån må du ifølge lovverket også ha en tilknytning til Norge. Dette betyr at du må være registrert i folkeregisteret. Det finnes også et unntak, og det er for personer som bor og jobber i Norge uten å være registrert. Har du bodd og jobbet i, og skattet til Norge de siste tre årene kan du få innvilget søknad om lån.

Forbrukslån med betalingsanmerkning

Har du betalingsanmerkning vil ikke bankene kunne innvilge lån uten sikkerhet. Dette er basert på risiko, og at det ikke skal lånes ut penger til personer som har misligholdt eksiterende betalingsavtaler. Det gjøres unntak hvis du kan stille med sikkerhet og lånet skal benyttes til å betale ut kravene som førte til anmerkningen. Men som en hovedregel kan ikke personer med betalingsanmerkning få innvilget lån uten sikkerhet.

Fast inntekt

For å kunne søke om og få innvilget forbrukslån, må du ha en form for fast inntekt. De fleste banker har en inntektsgrense, spesielt knyttet til større lån. Andre banker har ingen krav, men låner kun ut lavere summer. Når du tar opp lån kan du ikke ha lån på mer enn fem ganger din årlige inntekt. Dette inkluderer alle former for usikrede lån, studielån, billån og boliglån for å nevne noen.

 • Inntektsgrensene ligger på mellom 50 000 og 200 000 kroner
 • Kravet varierer fra bank til bank
 • Påvirkes også av hvor mye lån du søker om

Related Post

Refinansiering av kredittkortgjeldRefinansiering av kredittkortgjeld

Har du høy kredittkortgjeld som du sliter med å bli kvitt? I så fall er du ikke alene. I skrivende stund er det omtrent 550 000 personer i Norge som har rentebærende gjeld enten fra kredittkort. Mange av disse skylder kredittselskapet mer enn de klarer å gjøre opp raskt nok, og dermed blir kostnadene høye.

Her kan du lese om hva rentene er på kredittkort sammenlignet med usikrede lån. Det vil gi deg en god indikasjon på hva du kan spare dersom du refinansierer kredittkortgjelden.

Renter på kredittkort er unødvendig

Samtlige norske kredittkort gir rentefritak på alle kjøp av varer og tjenester. Fritaket gjelder frem til regningen for fakturaperioden forfaller. Fakturaperioden er normalt innenfor hver enkelt måned. For eksempel vil alt du betaler med kortet i januar være et rentefritt lån frem til forfall på fakturaen som skal betales i midten av februar. Rentefritaket får du dersom hele saldoen gjøres opp. Bruker du kortet til å låne kontanter med vil du imidlertid ikke få rentefritak for dette.

I skrivende stund har den norske befolkningen cirka 50 milliarder kroner i rentebærende kredittkortgjeld. Det vil si at de som skylder disse milliardene ikke har utnyttet den rentefrie perioden slik de kanskje burde. For noen er nok ikke gjelden betydelig, og kan gjøres opp relativt raskt. For andre derimot er gjelden høy, og derav kommer det ofte betalingsproblemer i kjølvannet.

Hva koster kredittkort sammenlignet med lån?

Rentene på et kredittkort kommer helt an på hvilket selskap kortet kommer fra. Per i dag har de rimeligste alternativene en nominell rente på omtrent 15%. De dyreste kortene kan ha nominelle renter på over det dobbelte, altså omtrent 30%. Fra Gjeldsregisteret vet vi at den gjennomsnittlige nominelle renten på kredittkortgjeld er cirka 20%.

Hvis vi sammenligner dette med vanlige forbrukslån så ser vi at kredittkortene er dyre i de fleste tilfeller. På forbrukslån kan nominelle renter komme helt ned i cirka 6%, mens gjennomsnittet ligger omtrent på 12% til 14%.

Fastsettelsen av renter på forbrukslån

Et moment som må med her er hvordan rentene fastsettes på lån og kredittkort. For et kredittkort sin del er dette veldig enkelt. Alle som for eksempel eier et kort fra Bank Norwegian får den samme renten. Et forbrukslån fra samme bank vil derimot ha renter alt ettersom hvem låntakeren er. De aller fleste bankene beregner nemlig rentilbudene individuelt, og premierer søkere med høy kredittscore ved å gi de bedre rentebetingelser.

I praksis blir rentene på et forbrukslån omtrent slik:

 • Person A har høy kredittscore – Nominelle renter på lånet kan bli fra 6% til 8%.
 • Person B har middels kredittscore – Nominelle renter på lånet kan bli fra 8% til 12%.
 • Person C har lav kredittscore – Nominelle renter på lånet kan bli fra 12% til 16%.

I tillegg vil lånesummen spille en avgjørende rolle. Jo mer du låner desto lavere blir rentene. Forskjellen på kostnadene når vi sammenligner kredittkort med forbrukslån blir dermed mer markant ettersom summen på gjelden stiger.

Les også : https://www.refinansiere.net/refinansiering-av-kredittkort/

Summen er avgjørende

Å refinansiere småbeløp har ikke så veldig mye for seg. For det første er det ikke sikkert du sparer noe som helst fordi et lån til refinansiering kan koste deg noen hundrelapper i etableringsgebyr. I tillegg vil de fleste uansett klare å betale tilbake begrenset kredittkortgjeld raskt nok. Når begrenset gjeld forrenter seg i kun noen uker blir ikke kostnadene særlig store.

Derimot burde alle som har høy kredittkortgjeld vurdere en refinansiering. Hva som kan regnes som høyt kommer naturligvis an på hvem som skylder pengene, og hva han eller hun har i inntekter. Dette vurderer du best selv, men i våre øyne bør du vurdere å refinansiere all kredittkortgjeld som ikke kan gjøres opp enkelt i løpet av omtrent 6 måneder.

Finne rimelig lån til refinansiering

Hvis du først skal ta opp lån for å refinansiere kredittkortgjelden bør du naturligvis forsøke å gjøre dette så billig som mulig. Ovenfor beskrev vi hvordan kredittscoren får innvirkning på rentetilbudene du vil motta. Kredittscoren din får du ikke gjort så mye med sånn umiddelbart, men du kan utnytte konkurransen mellom bankene. Noen av de vil alltid kunne gi bedre tilbud enn andre.

Hvilken bank som er billigst finner du ut ved å sammenligne. Slik bør du gå frem:

 • Bruk en sammenligningsside på nett til å skaffe deg oversikt over alle aktuelle banker.
 • Send søknader til samtlige. Husk å oppgi at du vil bruke pengene til refinansiering.
 • Unngå å låne til forbruks samtidig.
 • Du vil normalt får svar fra bankene innen kort tid. Svarene vil inneholde lånetilbud dersom banken mener du er kredittverdig.
 • Sammenlign de effektive rentene du tilbys fra hver enkelt bank.

Har du annen dyr gjeld du også vil bli kvitt?

Hvis du ikke bare har kredittkortgjeld, men også dyre smålån og dyre avbetalingskjøp, bør du naturligvis vurdere å refinansiere også dette. I så fall er det ikke bare rentene du kan spare på, men også antallet månedlige fakturagebyr som du sannsynligvis betaler til hver enkelt kreditor.

Les også: https://www.klp.no/bank-og-lan/vare-boliglan/refinansiering

Størrelsen på lån til refinansiering

Det er mange banker som tilbyr lån til refinansiering på inntil 500 000 kroner, men det er ikke gitt at du får låne så mye. Forhåpentligvis har du heller ikke behov for å låne en halv million. Kostnadene dine ville da blitt ganske høye, til tross for at du likevel sparer penger på refinansieringen.

Bankene vil vurdere dette i forhold til hvor mye gjeld du har fra før, og i forhold til betalingsevnen din. Sjansene for at du får låne til å dekke hele kredittkortgjelden er nok gode. Dette er gjeld du allerede betaler på. Siden du skal refinansiere, og når dette gir deg lavere kostnader, vil banken sannsynligvis være innstilte på å hjelpe deg.

Banken gjør opp på dine vegne

Når du søker om et lån til refinansiering oppgir du hvilke kreditorer det er snakk om, og hvor stor gjelden er. Gjelden vil imidlertid endre seg kontinuerlig fordi det hele tiden beregnes renter. Det er ikke så veldig viktig å ha de eksakte tallene, men som et minimum bør du oppgi den restgjelden du ser oppført på den siste kredittkortregningen.

Banken du får lån til refinansiering av vil stå for innfrielsen av gjelden på dine vegne. De kontakter kredittkortselskapet og får oppgitt eksakte tall på gjelden, og betaler deretter i henhold til dette.