Day: September 8, 2021

Hvem kan søke om forbrukslån?Hvem kan søke om forbrukslån?

Forbrukslån faller under kategoriene usikre lån og er et lån hvor det ikke stilles krav til sikkerhet for å kunne innvilge lånet. Du må med andre ord ikke stille med sikkerhet i bolig eller egenkapital for å få lånet innvilget. Lånet har heller ingen krav knyttet til bruk, slik at du selv disponerer det lånte beløpet etter eget ønske. Siden bankene ikke stiller noen krav til søkere når det gjelder sikkerhet og bruk er det et fleksibelt lån som omtrent alle kan søke på.

Aldersgrense for forbrukslån

For å kunne søke om og få innvilget gjeld i Norge må du være minst 18 år gammel. Flere banker har derimot en høyere aldersgrense på lån, spesielt lån uten sikkerhet. Hvilken aldersgrense de opererer med varierer fra bank til bank. Din alder vil også påvirke hvor mye lån bankene er villige til å innvilge, og til hvilken rente.

  • Absolutt laveste aldersgrense er 18 år
  • Majoriteten av bankene har enten 21 eller 25 års aldersgrense
  • Gjøres noen unntak knyttet til spesielle lånetilbud

Tilknytning til Norge

For å kunne få innvilget lån må du ifølge lovverket også ha en tilknytning til Norge. Dette betyr at du må være registrert i folkeregisteret. Det finnes også et unntak, og det er for personer som bor og jobber i Norge uten å være registrert. Har du bodd og jobbet i, og skattet til Norge de siste tre årene kan du få innvilget søknad om lån.

Forbrukslån med betalingsanmerkning

Har du betalingsanmerkning vil ikke bankene kunne innvilge lån uten sikkerhet. Dette er basert på risiko, og at det ikke skal lånes ut penger til personer som har misligholdt eksiterende betalingsavtaler. Det gjøres unntak hvis du kan stille med sikkerhet og lånet skal benyttes til å betale ut kravene som førte til anmerkningen. Men som en hovedregel kan ikke personer med betalingsanmerkning få innvilget lån uten sikkerhet.

Fast inntekt

For å kunne søke om og få innvilget forbrukslån, må du ha en form for fast inntekt. De fleste banker har en inntektsgrense, spesielt knyttet til større lån. Andre banker har ingen krav, men låner kun ut lavere summer. Når du tar opp lån kan du ikke ha lån på mer enn fem ganger din årlige inntekt. Dette inkluderer alle former for usikrede lån, studielån, billån og boliglån for å nevne noen.

  • Inntektsgrensene ligger på mellom 50 000 og 200 000 kroner
  • Kravet varierer fra bank til bank
  • Påvirkes også av hvor mye lån du søker om