Day: September 11, 2021

Når forbrukslånet går til inkassoNår forbrukslånet går til inkasso

Nedbetaling av er forbrukslån kan ofte virke enkelt ved søknadstidspunktet. Livet er uforutsigbart, og du kan havne i uforutsette livssituasjoner underveis i betalingen. Du kan bli arbeidsledig på kort varsel, eller det kan dukke opp store utgifter du ikke får gjort noe med. Da kan plutselig terminbeløpet til banken bli umulig å betale månedlig. Når du først begynner å henge etter med betalingene, fører dette til nye gebyrer og mer renter. Dette gjør det igjen enda vanskeligere å få kontroll over betalingene. Går dette langt nok, vil et inkassoselskap ta over. Dette gjør heller ikke situasjonen enklere for deg.

Les også: https://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/inkasso-2/

Banken ser seg ferdig med ditt forbrukslån

Når banken sender ditt forbrukslån til et inkassoselskap, er de helt ferdige med saken. Inkassoselskapet kjøper lånet ditt av banken, som dermed får tilbake pengene du skyldte dem. Vi vet jo alle at banken har mer å tjene på at du bruker lang tid på å betale dem tilbake. Det betyr tross alt at du må ut med mer i renter og gebyrer. Om du er helt ute av stand til å betale er det derimot ikke lenger profitabelt for dem å ha deg som låntaker.

Altså har banken ingenting å tape på å gjøre dette så fort avtalen og loven tillater dem å gjøre det. Så fort de involverer inkassoselskapet, er de ferdige med saken din.

Inkasso blir dyrere for deg

Da det ble vanskeligere å betale, følte du kanskje at rentene og gebyrene på forbrukslånet ditt var brutale hos banken. I så fall er det ingen trøst å få når lånet går til inkasso. Her kan nemlig rentene og gebyrene bli enda høyere. Dette avhenger naturligvis av hvilken avtale du hadde med banken.

Da det gjaldt avtalen med banken din, kunne du i det minste sette deg inn i vilkårene og satsene før du søkte om forbrukslån. Siden bankene konkurrerer om låntakerne, prøver de alltid å friste med attraktive tilbud. Det vil si at du kanskje hadde en avtale som var generøs i utgangspunktet. Inkassoselskapene trenger derimot ikke friste med lave rentesatser eller lang nedbetalingstid. Du er nemlig ikke kunden deres, det er det nå banken som er. Her kan du altså ikke velge og vrake mellom selskapene. Dersom lånet går til inkasso får du kun et krav i posten som må betales.

Det er mulig å forhandle et forbrukslån

Alt håp er likevel ikke ute selv om du har et forbrukslån som går til inkasso. Noen selskaper velger å sende deg en faktura på hele beløpet. Dette er nok til å gi de fleste panikk. Det mange derimot ikke vet, er at dette kan være det første steget i en forhandlingsprosess.

Ta kontakt

Tar du kontakt med selskapet om saken din, er det mulig å bli enige om en ordning. Da kan dere sammen finne ut hvor mye du er mulig for deg å betale ned hver måned. Selv noen som betaler ned en liten sum av gangen er bedre for inkassoselskapet enn noen som mottar store fakturaer de aldri kan betale. Her gjelder også det samme prinsippet som hos banken. Jo lenger tid du bruker på å betale ned, dess mer må du ut med i renter og gebyrer i det lange løp.

Hvor god avtale du kan få til kan variere. Ikke bare fra selskap til selskap, men også etter hvem du ringer og snakker med. Saksbehandlerne har retningslinjer de følger, men bruker også ofte skjønn når de snakker med deg. Det er absolutt bedre å ringe enn å sende en e-post. Da blir det mer personlig, og du blir møtt med mer sympati og forståelse.

Ta kontroll over ditt forbrukslån

Det er likevel flere grep du kan ta før et forbrukslån går til inkasso. Når du vet at det bare blir vanskeligere for deg om det går så langt, er det verdt noen oppofringer. Bankene er pålagt å gi deg et skriftlig varsel om at forbrukslånet vil gå til inkasso før det skjer. Du bør se på dette som en vekker og en god motivasjon for å ta tak i økonomien.

Prioriter gjeld

Har du gjeld andre steder som ikke står i fare for å gå til inkasso, kan du for eksempel nedprioritere disse. Kanskje du kan forhandle om et lavere terminbeløp? Eller søke om utsettelse et par måneder frem til du har tatt igjen forbrukslånet ditt? Når det kommer til studielån, har du krav på et visst antall utsettelser. I tillegg er dette et lån med veldig lave renter, sammenlignet med de fleste andre lån.

Reduser unødvendige utgifter

Du vil også bli overrasket over hvor mye du kan spare på å kutte ned unødvendige småkjøp i hverdagen. Det kan føles bittert der og da, men en inkassosak vil antageligvis føles verre. Dersom det har gått såpass langt, kan det føles betryggende å vite at også inkassoselskaper kan forhandles med.